ผู้เขียน หัวข้อ: กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 1094 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Sawinee Chaosuan

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 19
  • เรตติ้ง: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตั้งแต่เกิดจนตายของคนในชุมชน
2.เพื่อสร้างสัมพันธุ์ที่ดี มีน้ำใจ การไว้ใจซึ่งกันและกันของคนในชุชน
3.เพื่อการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น โดยการพึ่งตนเองและรวมพลังของคนในชุมชน
4.เพื่อปลูกจิตสำนึกการออมให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี มีความอื้ออาทร ช่วยเหลือดูแลกันเองภายในชุมชน

เป้าหมายการดำเนินงาน
1.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสายนาวังจะเป็นศูนย์รวมคนที่หลากหลายและครอบคลุมสมาชิกทั้งตำบล
2.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสายนาวัง จะเป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาภาคประชาชนในเรื่องต่างๆ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสายนาวังจะช่วยเหลือสมาชิกในกรณีต่างๆ ดังนี้
 20% เป็นกองทุนกลาง
30% เป็นกองทุนกู้ยืม

สวัสดิการช่วยเหลือการเกิด
   สมาชิกกองทุนคลอดบุตร กองทุนฯจะจัดสวัสดิการผูกแขนรับขวัญบุตรที่เกิดใหม่ 1,000 บาท

สวัสดิการช่วยเหลือการเจ็บป่วย
1.เมื่อสมาชิกเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล จะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือ คืนละ 200 บาท ไม่เกิน 10 คืน ต่อคน

สวัสดิการช่วยกรณีถึงแก่กรรม
1.สมาชิกออมสัจจะครบ 6 เดือน เมื่อเสียชีวิต จะได้ค่าทำศพ 5,000 บาท
2.สมาชิกออมสัจจะครบ 1 ปี เมื่อเสียชีวิตจะได้ค่าทำศพ 7,500 บาท
3.สมาชิกออมสัจจะครบ 2 ปี เมื่อเสียชีวิตจะได้ค่าทำศพ 10,000 บาท
4.สมาชิกออมสัจจะครบ 3 ปี เมื่อเสียชีวิตจะได้ค่าทำศพ 12,500 บาท
5.สมาชิกออมสัจจะครบ 4 ปี เมื่อเสียชีวิตจะได้ค่าทำศพ 15,000 บาท

สวัสดิการยุติธรรมประกันตัวผู้ต้องหา
    โดยให้สมาชิกกองทุนฯสามารถกู้ยืมเป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหาได้ (ยกเว้นกรณียาเสพติด)

สวัสดิการผู้ป่วยเรื้อรัง
   นอนโรงพยาบาล 1 เดือนขึ้นไป หรือป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง (ให้เป็นไปตามคณะกรรมการกำหนด)


การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
   ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนต้องเสียค่าสมัครแรกเข้า รายละ 20 บาท พร้อมในวันสมัคร เพื่อจัดทำสมุดคู่ฝาก ของสมาชิก
   สมาชิกได้รับสิทธิ์คุ้มครองได้รับสวัสดิการจากกองทุน เมื่อเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน (180 วัน) ในกรณีสมาชิกผู้นั้น ออกเงินสัจจะวันละ 1 บาทและนำส่ง
เป็นรายเดือน

สมาชิกภาพ ย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
   -ถึงแก่กรรม
   -ลาออก
   -ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
   -ขาดการส่งออมสัจจะ ออมวันละ 1 บาท ติดต่อกันเกิน 2 เดือน

หมายเหตุ กฎระเบียบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมติที่ประชุมใหญ่ (สามัญประจำปี)

ให้อย่างมีคุณค่า
รับอย่างมีศักดิ์ศรี

แหล่งข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

สาวิณี ชาวสวน นิสิตฝึกงาน ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อภาคพลเมือง (ภาคอีสาน) 14:22 1/2/2555